De invalshoek van dit thema is: een organisatie kan formeel ‘mantelzorgvriendelijk” zijn, maar hoe gaat dat dan in de praktijk Weten mantelzorgers wat ze kunnen verwachten van de organisatie, durven ze meer met hun problemen te komen, krijgen ze in hun ogen genoeg steun? Of komen ze pas als het wat heel hoog aan de lippen staat en ze op instorten staan? En wordt dat wel eens onderzocht of geëvalueerd?

Wordt er – naast verlof mogelijkheden en goede vervanging – ook steun geboden aan mantelzorgers in de organisatie? Is er genoeg kennis bij management, P&O of HRM over waar mantelzorgers steun kunnen krijgen? Wij nodigen jullie én iemand van de P&O of HRM afdeling (of de hele afdeling!) van jouw organisatie uit om deel te nemen aan ons volgende platformoverleg! Deel ook met hen alvast de informatie op deze pagina ter voorbereiding.