In april 2020 werd er een zorgladder Mantelzorg opgesteld. Deze is onderdeel van de Richtlijn Zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen  van de rijksoverheid. Inschakelen van het eigen netwerk is de 1e stap van deze ladder:

Stap 1: Mantelzorg en het eigen netwerk. Familie, buren, vrienden vragen om hulp te bieden. https://www.movisie.nl/publicatie/infographic-hoe-ondersteun-je-mantelzorgers-thuissituatie

Maar in de praktijk is het zo gemakkelijk niet om hulp te vragen aan je netwerk. Hoe doe je dat? Wil je dat wel? Wat als iemand nee zegt?

Mantelzorgers helpen om dit goed in kaart te brengen én te helpen om dat netwerk toch uit te breiden, daar gaat het over op het platformoverleg in september 2020.