In het algemeen hebben mensen die langdurig en intensief zorg verlenen een vergrote kans op overbelasting. In Nederland voelen 450 duizend mantelzorgers zich zwaarbelast of zelfs overbelast. Uit onderzoek en praktijk blijkt dat onderstaande groepen mantelzorgers een verhoogd risico lopen:

  • mantelzorgers zonder andere helpers
  • 75-plussers die voor een partner zorgen
  • ouders en partners van mensen met psychiatrische aandoeningen
  • werkende mantelzorgers die zorgen voor een partner of kind met een chronische ziekte of beperking
  • mantelzorgers van mensen met dementie
  • allochtone mantelzorgers
  • jonge mantelzorgers

    Bron
No tags for this post.