“Het aantal ouderen met niet-westerse migratieachtergrond in Nederland zal toenemen van 70.000 naar 520.000 in 2050. Mantelzorgers met een niet-westerse migratieachtergrond raken vaker overbelast omdat zij minder gebruik maken van professionele (dementie)zorg en ondersteuning. Bron: CBS en UVA. “

Tijd om er hier dus aandacht aan te schenken!

Alvast ter inspiratie:

Masterclass: ‘Wordt er in ‘hun’ cultuur anders omgegaan met zorg?’ Welke zorg willen oudere migranten en hun mantelzorgers? Welke ervaringen hebben zij met professionals? Wat werkte goed en wat niet? Wanneer is welzijnsaanbod voor hen aantrekkelijk? Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid voor toegankelijke zorg en ondersteuning? Saloua Berdai Chaouni (Karel de Grote Hogeschool, Erasmus Hogeschool Brussel en Vrije Universiteit Brussel, België) in gesprek met Jennifer van den Broeke (Pharos)

No tags for this post.