Jonge mantelzorgers zijn jongeren en kinderen die (mee) zorg dragen voor een naaste met een chronisch ziekte, een beperking of een psychische aandoening.

Deze mantelzorg kan positieve effecten hebben, zoals een gevoel van waardering, maar er kunnen ook negatieve effecten zijn: jonge mantelzorgers kampen geregeld met stress, en concentratieproblemen op school. Ook hebben zij vaker last van depressieve gevoelens en van angstig, teruggetrokken gedrag.

Jonge mantelzorgers vragen niet snel om hulp, of weten niet goed waar ze terecht kunnen voor ondersteuning.

Belangrijke vragen voor zorgorganisaties, gemeenten en mantelzorgondersteuners zijn: hoe kunnen we jonge mantelzorgers vinden en welke ondersteuning kunnen we hen bieden? Wat hebben jonge mantelzorgers nodig en hoe kunnen ze (zo nodig) worden ontlast? Hoe kun je het gesprek voeren met jonge mantelzorgers en wat kunnen zij aan elkaar hebben. 

Er is al veel informatie te vinden over jonge mantelzorgers en hoe je hen kunt helpen en ondersteunen. We hebben daarvan een verzameling gemaakt.

No tags for this post.