Familiezorg is de zorg die mensen geven als een naaste ernstig of langdurig ziek wordt. Omdat in deze situaties familieleden het meest betrokken zijn, wordt de term familiezorg gebruikt. Maar de term is ook van toepassing op andere betrokkenen die geen familieband met de zorgvrager hebben.

Om als professional met families in ernstige zorgsituaties te werken heeft het centrum de Methode Familiezorg ontwikkeld: een wijze van werken die families met langdurige en intensieve zorgsituaties zelfstandig in staat stelt deze zware taak aan te kunnen en vol te houden.

Lees meer over de methode

Achtergrond
Klaartje van Montfort is directeur van het Expertisecentrum Familiezorg in Tilburg. Zij legt uit: ‘Familiezorg is een relationele benadering van intensieve, langdurige zorg. We betrekken iedereen in het systeem, ook de hulpverlening. We willen alle partijen om tafel, en uiteindelijk zorgen voor de juiste coördinatie.’ Aandacht voor het netwerk dient vanzelfsprekend te zijn, meent Van Montfort. ‘Als iemand binnen een familie ziek wordt, dan is die hele familie een beetje ziek. Daarom is het belangrijk om dat als systeem aan te pakken.’ Vanuit de methodiek van Familiezorg gaat een hulpverlener met iedereen tegelijk in gesprek. Van Montfort: ‘In dat gesprek kan iedereen alle emoties laten horen. Wij voeren voorzichtig en rustig een gesprek waarbij iedereen zich veilig voelt.’

Het familiegesprek

ELO

Met het doel de leerervaring, het resultaat en het plezier van professionals te vergroten en hen daarnaast in staat te stellen om op de locatie en het tijdstip die voor hen uitkomt te leren, is de Methode Familiezorg vertaald naar een elektronische leeromgeving (ELO). Kennis wordt duurzaam geborgd en kan op een innovatieve wijze worden ontsloten.

De ELO is een verrijking van de traditionele wijze van opleiden die efficiëntievoordelen oplevert voor de organisatie. Vaardigheden, attitude en kennis worden overgedragen en eigen gemaakt middels tekst, literatuur, afbeeldingen, animaties, fragmenten en oefeningen. De ELO ondersteunt het gehele leerproces van cursisten én trainers zodat bij bijeenkomsten dieper op casuïstiek kan worden ingegaan. De expertise en kracht van de professional wordt hierdoor optimaal benut.

Ter inspiratie: informatie van Expertisecentrum Familiezorg in Tilburg
No tags for this post.