Clémence Ross, voormalig staatssecretaris voor volksgezondheid, is eind februari aangesteld als aanjager respijtzorg:

‘Respijtzorg is geen crisisopvang, van dat beeld moeten we echt af. Dat is de eerste hindernis om te overwinnen. Ik denk dat het belangrijk is om hierover breed te denken, dus respijtzorg gaat niet alleen over logeerhuis of logeeropvang. Maar het draait om het tijdig inzetten op ondersteuning van de mantelzorger. Wij hebben de gewoonte pas iets te doen als er een hulpvraag is. Maar mantelzorgers schromen om hulp te vragen, daar moet je rekening mee houden.’

Lees verder: https://mantelzorg.nl/artikel/clemence-ross-als-je-wacht-op-de-hulpvraag-is-respijtzorg-te-laat-1

Respijt
No tags for this post.