22 oktober       9.30u – 12.30u

Mensen in onze omgeving, inclusief onze partner en familie, vormen samen ons sociale netwerk. Het inschakelen van sociale netwerken is in de zorg van steeds groter belang. Zowel preventief, als voor het overnemen van (een deel van) de zorg. Maar wat betekent dat voor je werk als beroepskracht? Hoe kun je het sociale netwerk (helpen) versterken en beter benutten? In deze masterclass bespreken en oefenen we met een aantal tools en werkvormen die je daarvoor kunt gebruiken.

Je krijgt informatie over:
  • Cliënten coachen in versterken van hun sociale netwerk.
  • Het voeren van een netwerk gesprek over de gedeelde zorg.
  • Het herkennen van valkuilen en belemmeringen in het hulpvragen.
Je onderzoekt:
  • Je eigen belemmeringen om hulp te vragen
  • De voorwaarden die nodig hebt het sociale netwerk  te versterken
  • Het effect van het gebruik van werkvormen om het sociale netwerk te versterken
Je oefent met:
  • De inzet van de werkvormen en instrumenten in de praktijk
  • Het voeren van een netwerkgesprek

Voor: medewerkers van wijkteams, Wmo consulenten, thuiszorgmedewerkers, sociaal cultureel werkers, opbouwwerkers, cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars, en alle andere belangstellende zorgprofessionals.

Kosten: €125,- per deelnemer per workshop

Organisatie is in samenwerking met Buro TOV.

No tags for this post.