4 februari 9.30u – 12.30u

Het belang van het gesprek en de samenwerking in de zorgdriehoek (cliënt, familie en beroepskracht) wordt steeds meer erkend en gefaciliteerd in zorgorganisaties. Hoe beter deze driehoek in balans is hoe beter de zorg. Maar niet altijd gaat dat vanzelf. Wat je kunt doen om de driehoek meer in balans te brengen leer je in deze Masterclass.

Je krijgt informatie over:
  • Waarom balans in deze driehoek van belang is
  • Wat je kunt doen om de balans te bevorderen
Je onderzoekt:
  • Hoe kun je kijken vanuit verschillende perspectieven.
  • Hoe je het ‘geven en ontvangen’ in deze driehoek in kaart brengt.
  • Wat nodig om de balans te bevorderen.
Je oefent met:
  • Het stellen van de juiste vragen.
  • Samen zoeken naar oplossingen.

Voor: medewerkers van wijkteams, Wmo consulenten, thuiszorgmedewerkers, sociaal cultureel werkers, opbouwwerkers, cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars, en alle andere belangstellende zorgprofessionals.

Kosten: €125,- per deelnemer per workshop

No tags for this post.