26 november        9.30u – 12.30u

Maria, vrijwilligerscoördinator bij het vrijwilligerssteunpunt, wordt gebeld door mevrouw Beentjes.

Mevrouw  draagt de zorg voor haar man en wil graag dat er af en toe een vrijwilliger langskomt, zodat zij even boodschappen kan gaan doen. Als Maria langskomt voor een gesprek, blijkt mijnheer Beentjes hersenletsel te hebben en continu in een kamertje op bed te liggen waar hij door zijn vrouw wordt verzorgd.  Slechts één keer per week wordt meneer door een fysiotherapeut uit bed gehaald.

Situaties als die van meneer en mevrouw Beentjes komen vaker voor. Mevrouw geeft met de beste bedoelingen haar man zorg. Ondanks die goede wil ontvangt mijnheer Beentjes geen adequate zorg. Ontspoorde mantelzorg is vaak goede zorg die sluipenderwijs omslaat in verwaarlozing of verkeerde behandeling. Bij ontspoorde mantelzorg is zelden sprake van opzet.

Bij ontspoorde mantelzorg overschrijdt de mantelzorger de grens van goede zorg, door overbelasting, onmacht, onkunde of onwetendheid. Goede zorg slaat sluipenderwijs om in verwaarlozing, verkeerde behandeling of compassiemoeheid.

Ontspoorde mantelzorg kan  leiden tot psychische of lichamelijke mishandeling, of verwaarlozing. Meestal is er een goede bedoeling. Als het met opzet plaatsvindt, spreken we van ouderenmishandeling.

  • Hoe krijg je oog voor ontspoorde mantelzorg?
  • Wat kun je doen wanneer je het signaleert?
  • Hoe kun je het beste een gesprek voeren over ontspoorde mantelzorg?
  • Wat als je vindt dat je de situatie moet melden bij Veilig Thuis?

Voor: medewerkers van wijkteams, Wmo consulenten, thuiszorgmedewerkers, sociaal cultureel werkers, opbouwwerkers, cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars, en alle andere belangstellende zorgprofessionals.

Kosten: €125,- per deelnemer per workshop

No tags for this post.