21 januari         9.30u – 12.30u

Samenwerken met familie en vrienden van de cliënt is nodig om de beste zorg te leveren. Zij kennen de cliënt goed en zijn daarmee van grote waarde. Daarom is het belangrijk om met mantelzorgers in gesprek te gaan. Maar hoe kan dat op de beste manier? In deze Masterclass krijg je daar handvatten voor.

Je krijgt informatie over:
  • Wat kan een gesprek met mantelzorgers opleveren.
  • De voorwaarden voor een goed gesprek.
  • Het inzetten van verschillende soorten gesprekken.

Je onderzoekt:

  • Hoe krijg je contact en vertrouwen.
  • Het verschil tussen feiten en meningen.
  • Wat nodig is om te bouwen aan een goede relatie.

Je oefent met:

  • het stellen van vragen en actief luisteren.
  • je eigen OMA (oordeel, mening en advies) thuislaten.
  • lastige gesprekken voeren.

Voor: medewerkers van wijkteams, Wmo consulenten, thuiszorgmedewerkers, sociaal cultureel werkers, opbouwwerkers, cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars, en alle andere belangstellende zorgprofessionals.

Kosten: €125,- per deelnemer per workshop

No tags for this post.