Er is nog onvoldoende bekend hoe jonge mantelzorgers ondersteund kunnen worden bij de zorg voor een naaste. Het sociaal Cultureel Planbureau is daarom samen met  Vilans bezig met een grootschalig onderzoek in Nederland en Europa: Me-We (= mentaal welbevinden):

Vanaf begin 2018 tot voorjaar 2021 verzamelt SCP samen met Vilans en buitenlandse partners kennis over jonge mantelzorgers in Nederland en Europa.

Lees er meer over op: https://www.vilans.nl/artikelen/me-we-verbetert-welbevinden-jonge-mantelzorgers

Volg ons online
Europees project Me-We verbetert welbevinden jonge mantelzorgers