Hoewel je geen training nodig hebt om met BordjeVol te kunnen werken, worden onze workshops voor professionals en vrijwilligers hoog gewaardeerd. >>Lees meer >>

Tijdens de workshop ervaart de professional/vrijwilliger wat een mantelzorger meemaakt tijdens het doorlopen van de methode en hoort de achtergrond van de verschillende stappen. Er worden veel praktijkervaringen en tips gedeeld. We plaatsen BordjeVol in een breder kader van informele hulp en gaan ook in op andere instrumenten die informele hulp ondersteunen. De workshop biedt zo een vliegende start aan professionals die met BordjeVol gaan werken en informele hulp willen stimuleren.

De workshops zijn geaccrediteerd bij de volgende beroepsregisters:

  • Registerplein: mantelzorgmakelaars, sociaal werkers, maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners, sociaal agogen, GGZ agogen en gezinshuisouders (3 punten)
  • ADAP Ergotherapie (2,5 punten)
  • Verpleegkundig Specialisten Register (3 punten)
  • Kwaliteitsregister V&V (3 punten)
  • Register Zorgprofessionals (3 punten)

BordjeVol