De druk op mantelzorgers neemt toe. Ook de vraag naar vrijwilligers stijgt. De vraag is daarbij ook steeds complexer en langduriger van aard. Veel organisaties en gemeenten zoeken naar een lokale samenwerking die past bij deze ontwikkelingen. Het is belangrijk dat het samenspel tussen vrijwilligers en beroepskrachten in het sociale domein verder ingericht wordt of waar de samenwerking al gevonden wordt deze te versterken of op een hoger plan te tillen.

Maar hoe? Lokaal samenwerken is een proces en kost tijd.

Tijdens deze bijeenkomst op donderdag 21 november 2019 in het Muntgebouw in Utrecht, gaan we op interactieve wijze aan 5 beleidstafels in gesprek met divers tafeldames en -heren die kennis hebben op gebied van samenwerken en het verbinden van lokale partijen.

Meer weten of deelnemen? Klik hier!

21 november 2019: Bijeenkomst ‘Anders kijken naar de lokale samenwerking’
No tags for this post.