Ontspoorde mantelzorg bij ouderen wordt soms – ten onrechte – gezien als ouderenmishandeling, omdat het kan leiden tot psychische of lichamelijke mishandeling, of verwaarlozing. Maar ontspoorde mantelzorg is geen kwestie van kwade wil.

Het is vaak een gevolg van overbelasting, onmacht, onkunde of onwetendheid. Goede zorg slaat sluipenderwijs om in verwaarlozing, verkeerde behandeling of compassiemoeheid. Alleen als dit met opzet plaatsvindt, spreken we van ouderenmishandeling.

Lees verder: https://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/ontspoorde-mantelzorg

Volg ons online
Aanpak ouderenmishandeling: ontspoorde mantelzorg