Familie (netwerk) gesprekken

Het voeren van gesprekken met de familie of het sociale netwerken is bedoeld om goede samenwerking te bevorderen tussen zorgprofessionals, mantelzorgers en cliënten. Deze gesprekken zorgen aan de ene kant voor betere zorg voor de cliënt maar zijn er ook op

Verder lezen

PLATFORMOVERLEG

29 januari 2019 van 13.30 tot 16.00 uur in het gemeentehuis van Medemblik aan de Dick Ketlaan 21 te Wognum

Ik ben erbij!
Praat online mee
Leden van het Platformoverleg kunnen voorafgaand aan de (inter)actieve overleggen alvast online mee praten over het actuele thema. Aanmelden kan via onderstaand formulier. Let op: Omdat er beperkt accounts beschikbaar zijn, worden alleen verzoeken waarbij het emailadres hoort bij een van onze partners in behandeling genomen.